معلومات

شهروندان محترم !
فروشگاه بزرگ دیم آنلاین برای ارایه خدمات هرچه بیشتر و بهتر و فرصت دادن برای شهروندان این بخش را فعال ساخته است
بدین ملحوظ سرمایه گذار محترم میتواند در چند کتگوری سرمایه گزاری کند
۱ – سرمایه گزاری بالای اجناس موجود در فروشگاه فاریو
۲ – سرمایه گزاری در خریداری اجناس از کشور های ایران ؛ چین ؛ هندوستان و پاکستان بعد از سرمایه گزاری و خریداری اجناس توسط پول سرمایه گزار محترم ۵۰ % سهم برای سرمایه گزار داده میشود .
و برای سهولت های هرچه بیشتر برای سرمایه گزار ما کمترین مبلغ را برای سرمایه گزاری تعین کردیم یعنی سرمایه گزار میتواند با حداقل سرمایه گزاری یعنی ۵۰۰ دالر یا ۳۰۰۰۰ افغانی سرمایه گزاری را در این فروشگاه آغاز نماید و از مفاد حلال و قابل ملاحظه از سهم داشتن در تجارت مدرن لذت ببرند
آدرس : سرک دارلامان مقابل هوتل کابل دبی
شماره تماس : ۰۷۷۷۵۲۲۷۴۴٫
این فرصت بابت چرخش اقتصاد همه است