شرایط تحویل محصول

مشتری محترم !

محصول یا کالای که شما از طریق فروشگاه بزرگ برای شما یا ۴U خریداری میکنید بعد از ثبت سفارش از طریق وبسایت و یا یک تماس از طریق شماره ۰۷۸۶۴۶۰۲۰۰ در ولایات که نماینده گی فاریو باشد در کمتر از ۴ ساعت تحویل میگردد  و در ولایات که نماینده گی فروشکاه فاریو نباشد در عرض کمتر از ۲۴ ساعت تحویل میگردد