شرایط پرداخت

برادر /خواهر گرامی !

تشکر از اینکه خریداری تان را از طریق فروشگاه بزرگ برای شما یا ۴U Online Shopping Center انجام دادید .

شهروند گرامی به دلیل اینکه در کشور ما افغانستان روش ها یا سیستم های پیش رفته بانکی وجود ندارد در ولایات که فروشگاه ۴U نماینده گی دارد بعد از تحویلی کالا قیمت کالا پرداخت میگردد و در ولایات که ما نماینده گی نداریم بعد از سفارش قبل از دریافت جنس باید قیمت جنس در حساب بانکی شرکت یا فروشگاه اضافه گردد و جنس یا کالای مورد نظر در جریان کمتر از ۲۴ ساعت تحویل مشتری محترم  میگردد

شماره حساب بانکی ۱۰۲۱۰۱۱۰۰۱۰۹۱۵۲ باختر بانک

بنام دین محمد